1.172 Minster 2 (2020. május) – Online Számla 2.0

!Új jogosultság: Beszerzési azonosító módosítása
A beszerzési azonosítókat csak a megfelelő jogosultsággal lehet karbantartani.

!Új jogosultság: Gyáriszám módosítása
A gyáriszámokat csak a megfelelő jogosultsággal lehet karbantartani.

!Új jogosultság: Raktárhely módosítása
A raktárhelyeken levő termékeket csak a megfelelő jogosultsággal lehet karbantartani.

!Új jogosultság: Dokumentum böngészőből törlés
A dokumentum böngészőben csak megfelelő jogosultsággal lehet elemeket törölni.

!Új jogosultság: Dokumentum böngészőben import
A dokumentum böngészőben csak megfelelő jogosultsággal lehet elemeket importálni.

!Új jogosultság: Dokumentum böngészőben export
A dokumentum böngészőben csak megfelelő jogosultsággal lehet elemeket exportálni.

Árfolyam számítás módja; alapértelmezett érték
Felhasználói beállításban a számla árfolyamának számítása alapértelmezetten a teljesítés dátuma került beállításra.

Számla típusa; árfolyam számításának módja
Az árfolyam számításának módja a számla típusától függően automatikusan beállításra kerül.

SyX kimutatások szűrése
Beépülő modulokban használt bizonylattömb szűrés támogatásának javítása.

Komissiós bizonylatok más által létrehozva
Más felhasználó által létrehozott komissiós bizonylatok is visszatölthetőek.

Raktári bevételen beszerzési azonosító import
Raktári bevételnél a tétel import a beszerzési azonosítókat is importálja (csak leírás vagy csak dátum a beállítástól függően).

Optimális mennyiség felett; módosítás
Az optimális mennyiség feletti érték bizonyos esetekben nem jelent meg.

Beszerzési azonosító hozzárendelés; bejövő szállítólevél
Bejövő szállítólevél esetén lehetőség van beszerzési azonosító megadására csoportosan.

Gyűjtő kalkuláció bővítés
Bizonylat tételnél a gyűjtő kalkulációban többszörözhető a kiszerelési egységben beállított értékek alapján a mennyiség.

Raktárközi átadáson tétel import bővítés
Raktárközi átadáson az importálni kívánt tételekhez a gyári számok kitöltésre kerülnek, ha az import állomány tartalmazza azokat.

DPD csomagfeladás módosítása
DPD csomagfeladásnál a TY, PS és EC csomagtípus esetén az utánvét jelölése módosításra került a DPD leírása alapján.

Számlák tételes listája; bővítés
A számlák tételes listája bővítésre került telephely és telephelykód oszlopokkal.

VRTSZ komissiós lista megjelenítése
VRTSZ esetén a komissiós listán szeparáltan jelentek meg a tételek beállítástól függetlenül.

Szlovák posta aktualizálása
A szlovák posta feladás aktualizálásra került.

Postakönyvről számla készítés; megjegyzés
Postakönyvön a számla készítése nem vette figyelembe a megjegyzés másolása beállítást.

Urgent feladás; többsoros megjegyzés
Urgent feladáskor a többsoros megjegyzés egysoros megjegyzéssé alakul.

SyX SDK bővítése
A SyX SDK bővítésre került a devizás vevői ár lekérdezéssel.

Nyomtatási szabályok; Fordított ÁFA igazolás
A fordított ÁFA igazolás nyomtatási szabály nem került alkalmazásra.

Termék készletérték lista szumma oszlopai
A termék készletérték lista szumma oszlopai megjelennek a mérlegelt átlagár esetén is.

Nyomtatási napló
Nyomtatási szabályok használata során a nyomtatott példányok naplózásra kerülnek, melyet az adott bizonylat listáján az indikátoroknál lehet megtekinteni.

Összetevő árkategória
Darabjegyzéken szereplő összetevőnél megadható, hogy milyen árkategóriával számoljon a rendszer gyártáskor. Az árkategória a darabjegyzék-mátrixban tömegesen beállítható.

E-számla; gyűjtőszámla
A gyűjtőszámla adatai az e-számla rendszerébe továbbításra kerül a meta adatok között.

Raktárhely csoport
A raktárhelyek csoportba sorolhatóak, így a komissiós listán is az egy csoportba sorolt raktárhelyek egymás alatt jelenhetnek meg.

Raktárhely zárolás
Egy-egy raktárhely zárolásakor az árumozgás nem lehetséges.

VRTSZ vevő hitelkeret
A VRTSZ-en keresztül végzett számla kiállítás is figyelembe veszi a vevő hitelkeretét.

Komissiós lista bővítése
Komissiós lista bővítésre került a vevő nevével, telephelyével, a bizonylat fizetési módjával, a gyűjtő mennyiség megjelenítésével. A megjelenítendő mezők a nyomtatás előtt kiválaszthatóak.

Vevőnkénti bontás bővítés
A vevőnkénti bontás esetén a megjelenítendő adatok beállíthatók a nyomtatás előtt.

Postakönyvről e-mail küldés
A postakönyvről lehetőség van a kiállított számlákat e-mailben elküldeni az ügyfelek részére.

Szlovák posta módosítás
Az exportfájlban ha nincs a kapcsolattartónak vagy a telephelynek e-mail címe vagy telefonszáma, akkor a vevő ezen adatai kerülnek mentésre.

Raktárközi átadás e-mail sablon
Lehetőség van a raktárközi átadáshoz e-mail sablont rögzíteni.

Telepítő módosítás
A telepítő már nem támogatja az egy számítógépes használat telepítését. Egy számítógép használata esetén szükséges ugyanarra a számítógépre a Firebird adatbázis kezelőt telepíteni, melyet a Symbol Ügyvitel telepítője segítségével könnyedén telepíthető. Továbbá, a frissítő támogatja a beavatkozás nélküli szoftverfrissítést, melyet a frissítő elindításakor a /silent paraméter megadásával jelezhető.

Elküldött e-mailek adatainak megjelenítése
Bizonylathoz kapcsolódó eseménynél megtekinthető, hogy milyen e-mail címekre lett kiküldve az adott e-mail.

Szállítói rendelés nyomtatvány bővítés
Szállítói rendelésen lehetőség van a VTSZ számok megjelenítésére.

Bejövő szállítólevél nyomtatvány bővítés
Bejövő szállítólevélen lehetőség van a VTSZ számok megjelenítésére.

Bizonylattömbönkénti szigorú vevő beállítás
Bizonylattömbnél beállítható, hogy a tömbhöz rendelt vevőt ne lehessen a számlán megváltoztatni, illetve azt egy másik bizonylattömbhöz tartozó számlán ne lehessen szerepeltetni.

Más nevére kállított előleg
Előleg beválasztásnál lehetőség van másik vevőre kiállított előleget is választani.

Termék készletérték FIFO szerint; szűrés bővítés
A termék készletérték (FIFO) kimutatásban több raktárra is lehet szűrni.

Felhasználónkénti kedvenc termék
A kedvenc termékek felhasználónkénti is beállíthatóak, és saját billentyű kombináció is kiválasztható.

Bankbizonylat módosítása
Bizonylathoz rendelt bankbizonylat tételt csak törléssel és új tétel hozzáadásával lehet módosítani.

Vevői rendelés; NETA
Vevői rendelés kiállításakor a NETA számítása ugyanúgy történik, mint a kimenő számlán.

Listákon csoporots műveletek
Listákon a csoportos műveletek ABC sorrendben jelennek meg, így könnyebben megtalálhatóak az elvégezhető funkciók.

Termékböngészőn alapértelmezett telephely
A termékböngésző is támogatja a vevő alapértelmezett telephely automatikus beválasztását.

Blokk nyomtatás
A blokk nyomtatás elérhető a STANDARD verziótól fölfelé.

Árajánlaton szereplő képek
Bizonylattömbben beállítható, hogy a termékképpel rendelkező árajánlatokon a termékkép mekkora helyet foglaljon el.

E-számla; súly, VTSZ
Az e-számla rendszerébe a súly adatok és a VTSZ is elküldésre kerül, ha a bizonylattömbben be van állítva.

Mennyiségi egység és egyedi azonosítók
Bizonyos esetekben az egyedi azonosítók megjelenítése nem vette figyelembe a mennyiségi egység átváltást.

DPD több csomag küldése
DPD csomagküldőnek átadott csomagadatoknál, a több csomagból álló küldeménynél az első csomaghoz kerül a teljes fizetendő végösszeg.

Szlovák posta
Szlovák postának adott fájlban a nagyméretű csomag jelölése akkor is megvalósul, ha csak egyetlen egy nagyterjedelmű tétel van.

E-számla; csoportos adószám
Az adószám mellett a csoportos adószám is elküldésre kerül.