1.130 – Summer (2016. június 21.)

!Új jogosultság: Bizonylatok megjelenítése bizonylattömb jogosultsága alapján
Bizonylat listákon csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek bizonylattömbjéhez jogosultsága van a felhasználónak.
!Új jogosultság: Csak saját vevők megjelenítése
Vevők listáján csak azok a vevők jelennek meg, akiknél a felhasználó az üzletkötő esetleg nincs üzletkötő beállítva. Bizonylatokon csak ezek a vevők választhatóak be.
!Új jogosultság: Csak saját érdeklődők megjelenítése
Érdeklődők listáján csak azok az érdeklődők jelennek meg, akiknél a felhasználó az tulajdonosa esetleg nincs tulajdonos beállítva. Bizonylatokon csak ezek a vevők választhatóak be.
!Eredeti bizonylatszám behelyettesítő mező
Az eddigi bizonylatszám és eredeti bizonylatszám behelyettesítő mezőt külön-külön kell definiálni #bizonylatszam# és #eredetibizonylatszam# mezőkkel.
Vevőnkénti bontású komissiós lista
Vevőnkénti bontású komissiós listán választható, hogy rendelésenként szétválogassa vagy összevonja a termékeket.
Gyári számok átvétele rendelésről
A tételhez csak a nem teljesült gyári számok kerülnek átvételre.
Leltárazás egyedi azonosítókra és raktárhelyekre
Lehetőség van raktárhelyes termékek és egyedi azonosítós termékek leltárazására is.
Projekt felhasznált anyagok listáján árak feltűntetése
Projekt felhasznált anyagok listáján feltűntetése kerülnek az árak.
Nullás áron nem értékesíthető figyelmeztetés
Nullás áron nem értékesíthető termékek esetén figyelmeztetés jelenik meg, ha a számla vagy a szállítólevél nullás árral kerülne mentésre.
Szigorú foglalásos rendelés nem nyitható vissza
Lezárt rendelés addig nem nyitható vissza, amíg valamelyik tétele szigorú foglalást tartalmaz.
Szállítólevelek listáján teljesítés dátuma
Szállítólevelek listáján megjelenik a teljesítés dátuma.
Vevői szerződések listáján vevő kódja
Vevői szerződések listáján megjelenik a vevő kódja.
Szállítói szerződéseken pénznem állítása
Szállítói szerződéseken a tételek pénznemét tömegesen lehet állítani.
Bizonylattömbben rögzített raktártól eltérő raktár
Ha a bizonylat raktára eltér a nem választható raktárú bizonylattömb raktárától, akkor nem engedjük elmenteni a bizonylatot.
Szállítói rendelések generálása; Szállítói árak pénzneme
Szállítói rendelések generálása ablakon, ha a beszerzési ár pénzneme eltér a termék pénznemétől, akkor a pénznem átvételét megkérdezi a szoftver.
Nem árbefolyásoló szállítói szerződés
Szállítói szerződéseket lehet már nem árbefolyásolóként is rögzíteni.
Beszerzési azonosítók bővítése
Beszerzési azonosítók bővítése gyártási dátummal.
Rendelés tételek listájáról szállítói rendelés
Vevői rendelések tételes listájáról szállítói rendelés készíthető.
Vevői rendelés tételek listáján szűrés
Vevői rendelések tételes listáján lehet szűrni felszereltséget tartalmazó tételekre a részletes szűrőben.
Raktári tételes listákon raktárhely megjelenítése
Tételes listákon a raktárhely megjeleníthető a részletes szűrővel.
Vevői árajánlaton eredeti bizonylatszám
Vevői árajánlaton feltűntethető az eredeti bizonylatszám is.
Termék vélemények a termék böngészőben
A termékböngésző felület termék vélemények opcióval bővült.
Bizonylat átvételkor raktár megjelenítése
A bizonylat tételek átvétele raktár megjelenítéssel bővült.
Mennyiségi kontrollos termék megjelenítés
Mennyiségi kontrollos termék jóváhagyásánál a forrás bizonylatszáma is feltűntetésre kerül.
Hibajavítás: Kiegyenlítés dátum kiválasztása
Bizonylat kiegyenlítés dátuma bank és házipénztár esetén nem választható.
Hibajavítás: VRTSZ megjegyzés átvétele
Vevői rendelésekből nem vette át a megjegyzés mező tartalmát a bizonylattömb beállítása alapján.
Hibajavítás: Termék aktuális árak és készlet beszerzési ár jogosultság
Bruttó beszerzési ár megjelent jogosultság hiányában is.
Hibajavítás: ELÁBÉ kimutatáson vevő szűrés
ELÁBÉ kimutatáson nem működött a vevő szűrés.
Hibajavítás: Termék raktárhelyek listán gyári számos termék
Termék raktárhelyek listán az olyan gyári számos termék, ami nem volt még készleten, 1 mennyiséget mutatott.
Hibajavítás: Bejövő szállítólevél számlájának ár helyesbítője
Bejövő szállítólevél számlájának ár helyesbítése is raktári mozgást generált.
Hibajavítás: Raktárhelyes termék raktárközi átadása
Cél raktár kijelölése nem volt lehetséges, ha táblázatból importáltuk be a tételt.
Hibajavítás: Naptár nézet emlékeztetői
A naptárban egy emlékeztető módosítás az emlékeztető eltűnését okozta.
Hibajavítás: Gyártás nyomtatvány
Gyártás nyomtatványon a gyári számok megjelenítése került javításra.
Hibajavítás: Árajánlatból készülő rendelés üzletkötője
Üzletkötő nem került átvételre, ha árajánlatból készítettünk vevői rendelést.
Hibajavítás: Jelszó mező
Bizonyos számítógépeken a jelszó mező fókusza fagyást idézett elő.
Hibajavítás: Termék aktuális árak megjelenítés
Bizonyos oszlopokban nem jelentek meg a számított értékek.
Hibajavítás: Tételek importja Excel formátumban
Tételek importálásakor kétszer is megkérdezte, hogy melyik táblából töltse be az adatokat.
Hibajavítás: Csomagküldés export javítás DPD esetén
DPD exportfájlban a nullás értékű küldemények kódjai korrigálásra kerültek.
Hibajavítás: Beszerzési azonosítók hibaüzenetei
Bizonylat mentéskor a hibaüzenetben nem jelent meg, hogy melyik tétel hibás.