1.112 – Kingston (2014. augusztus 12.)

!Bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése
A bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése (rendszerbeállítások) nem engedi adott napnál régebbi vagy újabb bizonylat kiállítását. A tolerancia értékek a kelt, teljesítés és fizetési határidőre külön-külön adhatóak meg.

!Árajánlat formátum bizonylattömb szinten
Árajánlat tétel formátuma a rendszerbeállítások helyett a bizonylattömb szinten állítható.

Forgalmi kimutatások; időszakok összehasonlítása
A forgalmi kimutatásokon lehetőség van két dátumidőszak összehasonlítására.

Vevő, szállító és termék másolás
Vevő, szállító és termék másolás során lehetőség van kiválasztani, hogy a forrásadatok közül melyek kerüljenek másolásra.

Bejövő oldal; más szállító bizonylata
Bejövő oldalon is van lehetőség más szállító bizonylatát átvenni forrásbizonylatként.

Szállítói bizonylatok; szállító módosítása
Szállítói bizonylatokon a mentést követően is van lehetőség a szállító módosítására.

RoyalSprint export állomány formátuma
RoyalSprint export állomány formátuma a mentés során választható: Unicode, UTF8, ANSI.

Gyors kiegyenlítés; nincs megfelelő bankszámla
Gyors kiegyenlítés során, ha nincs megfelelő bankszámla (pénznem), akkor egy figyelmeztető ablak jelenik meg.

Szervizelt termék automatikus létrehozása értékesítéskor
Szigorú gyári szám kezelés használatakor lehetőség van szervizelt termék automatikus létrehozására értékesítő/készletmozgató bizonylat létrehozásakor.

‘Mennyi volt a nyereség’ kimutatáson megjeleníthető a pénznem
‘Mennyi volt a nyereség’ kimutatáson megjeleníthető a pénznem. Amennyiben nem jelenítjük meg, úgy HUF pénznemre átváltva jelennek meg az értékek.

#szallitasimod#
#szallitasimod# behelyettesítő mező elérhető az email mezők között.

Optimalizált adatbázis kapcsolatok
Felhős működésben az adatbázis kapcsolatok újrafelhasználásra kerülnek, emiatt nem jön létre minden alkalommal újabb kapcsolat, ha van még újrafelhasználható példány.

CRM üzenetküldés; csomagméret
Tömeges CRM üzenetküldés során beállítható a csomagméret, amely az egyben küldendő üzenetek teljes méretére van hatással.

Tételes listák; egyedi azonosítók
Tételes listákon megjeleníthető egyedi azonosítók (gyári szám és sarzs/LOT) esetén azok a tételek is megjelennek, amelyeknek nincs egyedi azonosítójuk.

Drag and drop a kimutatásokon
Drag and drop műveletek elérhetőek a kimutatásokon is, ahol az oszlopok függvényében vevő vagy termék kerül a drag and drop vágólapra.

Törölt raktárak megjelenítése
A törölt, rejtett (és projekt-) raktárak legördülő listában való megjelenítése a felhasználói beállításokban állítható, az alábbi módokon lehetséges: 5mp után, második lenyitásra, SHIFT nyomva tartásával.

Telepítő; Office.NET kikapcsolása
A telepítőben az Office.NET 64bit telepítését nem ajánlja fel a rendszer, mert a natív XLSX és XLS 64bit olvasási képesség miatt erre nincs szükség.

Blokknyomtatás; fizetési mód megjelenítés
Egyszerűsített számla blokknyomtatásakor a fizetési mód is megjelenik. Ezzel elkülöníthető a bankkártyás és készpénzes vásárlás.

Optimalizált adatbázis gyorsítótárazás
Optimalizált adatbázis gyorsítótárazás segítségével a ritkán módosuló adatok TTL (Time To Live) beállítása folyamatosan növekszik.

Vevő és érdeklődő partnerkapcsolatok a listán
Vevők és érdeklődők listájáról azonnal elérhetőek a partnerkapcsolatok. Helyben tudunk létrehozni újat, vagy listázni a meglévőeket.

Árfolyamváltáskor nincs átárazás
Csak árfolyamváltáskor (devizaváltás nélkül) nincs egységár módosítás.

Ár nélküli szállítólevél EASY-ben
EASY-ben is elérhető az ár nélküli szállítólevél beállítás.

Webes termékcsoport szűrés
Webes termékcsoport szűrés elérhető a terméklistákon.

Bizonylat; kapcsolattartó legördülő lista
Bizonylatokon a kapcsolattartó legördülő lista a néven kívül több adatot tartalmaz.

Korábbi napi háttérképek
Korábbi napi háttérképek is elérhetőek a főablak jobb-klikkes menüjében.

MRP bizonylattömb szűrés
MRP szállítói rendelések generálása során lehetőség van rendelés bizonylattömbre szűrni.

MRP termék import
MRP felületen a termék import elérhető vágólapról és drag and drop-pal is.

Méretezhető dialógus ablakok
A méretezhető dialógus ablakok mérete és helyzete is elmentésre kerül.

Partnerkapcsolatok és termékek listája
Partnerkapcsolatok és termékek listáján. az ügyfélkapcsolatok és az ott ajánlott termékek egy listán láthatóak.

Termék adatimport; mennyiségi egység
Termék adatimport esetén, ha a termék létezik és vannak árai, akkor a mennyiségi egység nem módosul.

Termék adatimport; webes csoportok
Termék adatimport esetén egynél több webes termékcsoport is importálható, ha azokat pontosvesszővel választjuk el.

Csatolható dokumentumok maximum mérete
Csatolható dokumentumok maximum mérete 128MB-ra növekedett.

Árajánlat bruttó megjelenítése
Árajánlat ÁFA+bruttó megjelenítésének alapértéke a felhasználói beállításokban módosítható.

Bejövő bizonylatok; egységár tizedesjegyek
Bejövő bizonylatok egységárai a termék beállítástól függetlenül 4 tizedes pontossággal adhatóak meg.

Beszerzés; szállítói kódok megjelenítése
A beszerzéskor megjeleníthető szállítói kódok lista a tételek közötti navigációra is alkalmas.

Termékböngésző; árak módosítása
Termékböngészőn lehetőség van az árak módosítására.

Termékcsoport egyedi árkategória szabályok beállítása
Termékcsoporthoz rendelhetőek egyedi árkategória szabályok, amelyek a termékcsoport kiválasztásakor beállításra kerülnek.

Gyári szám tömeges kiválasztása
Raktári kiadás (számla, szállítólevél, stb.) bizonylaton a gyári szám kiválasztása tömeges is lehetséges.

Vevő figyelmeztetés mellett szállító figyelmeztetés
Bizonylaton térténő vevő kiválasztáskor megjelenő figyelmeztetés már a szállító esetén is megjeleníthető.

Szállítói bizonylatok visszaigazolása; folyamatos adatbevitel
Szállítói bizonylatok visszaigazolásakor (ajánlatkérőn egységárak, rendelésen mennyiségek) lehetőség van termékkód/vonalkód/gyártói kód/szállítói kód alapján kód+érték párok gyors bevitelére.

Egyenlegközlő; értékek előjelei/irányai
Egyenlegközlőn a pénztári és banki tételek értékeinek előjelei a vevő irányába változtak.

Hibajavítás: MPL export állomány
MPL export állomány mentése/visszaolvasása nem volt lehetséges.

Hibajavítás: Foglalt készlet lista
Foglalt készlet lista nem minden esetben volt megjeleníthető.

Hibajavítás: Ország és megye megjelenítése
Ország és megye több helyen is megjelent a bizonylaton, a vevő beállítástól függetlenül.

Hibajavítás: Ismételt mentés; entitás állapot
Hiba miatt megismételt adatmentés során előfordulhatott, hogy az entitások nem a megfelelő állapotba kerültek vissza.

Hibajavítás: Nagybetűs Symbol Suggest keresés
Nagybetűs Symbol Suggest keresés nem működött következetesen.

Hibajavítás: Termék napi készlet
Termék napi készlet több raktár esetén nem jelent meg.

Hibajavítás: Blokknyomtatás, hosszú vevő
Blokknyomtatás hosszú vevőnév esetén egymásra rakhatott karaktereket.

Hibajavítás: Érvénytelen termékkulcs
Érvénytelen termékkulcs letöltésekor (hálózati kommunikációba közbe ékelődő tartalom módosítás) nem szabványos termékkulcs is bekerülhetett a rendszerbe, amelyet a rendszer érvénytelennek tekintett.

Hibajavítás: Kiadható mennyiség csökkenése miatti bizonylat módosítás
Kiadható mennyiség csökkenése miatt nem mindig volt lehetőség már mentett bizonylat módosítására.

Hibajavítás: Telephely ország, megye megjelenítése a bizonylatokon
Telephely ország, megye megjelenítése a bizonylatokon nem a beállításoknak megfelelően történt meg.

Hibajavítás: Gyári szám kiválasztása
Raktári kiadás bizonylaton a gyári szám kiválasztása 3-4000 gyári szám felett jelentősen lelassult.

Hibajavítás: Blokknyomtatás, margó/papírméret
Blokknyomtatás során a kiválasztott papírméret (ha az nem az első papírméret volt) és a kemény-margó (hard margin) nem helyesen került kiolvasásra.

Hibajavítás: Újraárazás; szerződéses kedvezmény
Újraárazás során a szerződéses árak és kedvezmények nem megfelelően kerültek alkalmazásra.

Hibajavítás: Kiegyenlítési késedelem
A számla és díjbekérő napokban megjelenített kiegyenlítési késedelme pontosításra került.

Hibajavítás: Termékböngésző; árkategória választás
Termékböngészőn az árkategória kiválasztása/módosítása frissíti az árakat is tartalmazó listát.

Hibajavítás: Bizonylatonkénti alternatív nyomtató
Bizonylat típusonkénti alternatív nyomtatás nem minden esetben működött megfelelően.

Hibajavítás: Bizonylatprofit; osztás nullával
Bizonylatprofit számítás közben, bizonyos beszerzési árak mellett nullával osztás állhatott elő.

Hibajavítás: HR kontroll listák
HR kontroll listák a napon átnyúló műszakokat helytelenül jelenítették meg.

Hibajavítás: Bizonylat másolás
Bizonylat másolás során a vevőváltással kapcsolatos események nem kerülnek futtatásra.

Hibajavítás: Súgó ablak; modulok
Súgó ablakon nem jelentek meg a csak licensz fáljlal elérhető modulok.

Hibajavítás: Újraárazás
A bizonylatok újraárazása bizonyos esetekben csak második gombnyomásra került végrehajtásra.

Hibajavítás: Díjbekérőn megjelenő ÁFA beállítása
Díjbekérőn megjelenő ÁFA beállítása letiltásra került.

Hibajavítás: Halasztott szállítólevél a hitelkeretben
Halasztott számla szállítólevelei a hitelkeretben megjelentek, mint kintlévőség.

Hibajavítás: Túl hosszú érdeklődőnév
Túl hosszú érdeklődőnév és cégnév együttes kitöltése után a mentés nem volt elérhető.

Hibajavítás: Egyszerűsített számla stornója
Egyszerűsített számla stornója nem volt látható a számlán.

Hibajavítás: Szigorú foglalás
Szigorú foglalás nem minden esetben védte meg a készletet a, ha vevői rendelésből készült a számla.

Hibajavítás: Nagy számjegyű kimutatások
Nagy számjegyű vagy nagy értékű, kummulált kimutatások esetén a kis helyiértékek, tizedes értékek nem jelentek meg megfelelően.

Hibajavítás: Szállítói rendelés; készlet alatti termékek ÁFA-ja
Szállítói rendelés készítésekor a készlet alatti termékek hozzáadása nem vette figyelembe a ÁFA beállítást.

Hibajavítás: Törölt emlékeztetők a listákon
Törölt emlékeztetők és partnerkapcsolatok megjelenhettek a listákon.