Tag Archive for: IFRS

Mi a haszna egy újszülöttnek?

Egyszer Benjamin Franklin-t megkérdezték, hogy mi haszna a találmányoknak. Válasz helyett annyit kérdezett: Mi a haszna egy újszülöttnek? Ügyfeleink már érdeklődnek tárgyi eszköz megoldásunk iránt és a fenti gondolat mentén szeretném megvilágítani, hogy milyen kiváló ötlettel állunk elő.

[learn_more caption=”Benjamin Franklin röviden”] Benjamin Franklin (Boston, 1706. január 17. – Philadelphia, 1790. április 17.): amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász.
Benjamin Franklin egy szegény szappan- és viaszfőző, Josiah Franklin és Abiah Folger tizenkettedik gyermekeként született. Már gyermekkorában kitűntek rendkívüli fizikai és szellemi adottságai. Remekül úszott, ezzel egy időben a természet titkai, és a művészi világ is foglalkoztatta. Újítási, teremtési szándéka megmutatkozott egyszerű kísérleteiben, valamint előbb lírai, majd később egyre inkább prózai írásaiban.[/learn_more]

 

A. Örül, hogy végre nekünk is lesz tárgyi eszköz programunk. De nem.

Egyik ügyfelünk elmesélte, hogy mennyire örül, hogy végre nekünk is lesz tárgyi eszköz programunk. És biztos lesz benne adatexport, illetve a bejövő számlákról a tárgyi eszközöket majd bele lehet importálni a tárgyi eszköz programba.

Leültünk, megittunk egy kávét és beszélgettünk. A végére még jobban örült, hogy nem lesz tárgyi eszköz programunk. Helyette a Symbol Ügyvitel Integrált Vállalatirányítási rendszer részeként lesz elérhető a tárgyi eszköz modul.

 

B. Hogy miért ezen megoldás mellett döntöttünk?

Elavultnak, a kor követelményeitől elmaradottnak értékeltük, hogy egy különálló programot készítsünk (ahogy régen mondták: programot írjunk), amelynek külön adatbázisa van, külön felhasználó kezeléssel bír és adatokat kell mozgatni a rendszerek között. Nem a ’90-es években vagyunk!

Helyette egy olyan integrált (tudják, ahol az adatokat valóban csak egyszer kell felvinni) rendszerbe illesztjük be a tárgyi eszközt, amely kommunikál a többi alrendszerrel:

  • A tárgyi eszköz beruházási szintjén (beszerzési fázis, aktiválás előtt vagyunk) már fogadja az adatokat
  • Korlátlan számú alegység kezelését teszi lehetővé egy eszközön belül
  • Az alegységekhez hozzá tudjuk kötni a bejövő számlát, a bejövő számla szállítóját és a gyári számokat is
  • Egységesen kezeli a számlatükröt és a könyvelési időszakot (előtársaságnál illetve sok cégnél egy nem január 1-től január 1-ig tart!)
  • A létrejött, tervezett és terven felüli értékcsökkenések könyvelés felé való feladása nem fájlokon keresztül valósul meg, hanem közvetlen módon “adja fel”, hozza létre a jóváhagyásra váró könyvelési bizonylatokat
  • És ami a legfontosabb, nem száraz tranzakciókat kell a megfelelő sorrendben rögzíteni, hanem tervezni és nyomon követni lehet az eszköz eseményeit.

C. Tervezés = esemény dizájner

Szakértő (számvitelben kiemelkedően jártas!) kollégáink több éves tapasztalatára hagyatkozva nem a szokásos, elavult tranzakció rögzítő módszer mellett döntöttünk, hanem az eseményeket valóban tervezni lehet.

Egy-egy elszámolási egység (alábontott eszköz) egy-egy leírási mód (SzT, TAO, IFRS, US GAAP, stb.) szerinti eseményeit a felhasználó megtervezheti, tetszőleges sorrendben rögzítheti. Majd ha a lépések az elvárt szintet hozzák, egyben elmentheti. És ezután feladhatja a könyvelés felé egy kattintással.

Az események, amelyek tetszőleges jogcímmel hordozhatnak elemi tranzakciókat (aktiválás, ráaktiválás, técs, terven felüli écs, stb.) tervezése közben a Symbol Ügyvitel figyelmeztet vagy hibaként jelez számvitelileg fontos részletekre.

A fentiek közül természetesen minden funkció többcéges környezetben (több cég adatai, tárgyi eszközei egy adatbázisban) is elérhető.

 

D. Mi haszna az újszülöttnek?

Visszatérve a téma címére, sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme egy új fajta szemléletnek (jelen esetben tárgyi eszköz témakörben), miért nem jók az eddig programok kis módosítással? Szinte már közhely, hogy a világot a változás viszi előre. Nekünk önös érdekeink is vannak, jobbak, sokkal jobbak szeretnénk lenni a jelenlegi piaci szereplőknél. A számítógépek jelenlegi állása, a technika fejlődése 2012-ben már lehetővé teszi, hogy ne csak adatrögzítő “programocskákat” készítsenek a szoftver fejlesztők, hanem valódi szakmai- és felhasználói élményben is részük legyen. Persze mindezt úgy, hogy a szoftver maga egy összetett vállalatirányítási rendszer!

Az ügyfélnek, akivel beszéltem a kezdeményezés nagyon tetszett, alkalmazottainak már talán kevésbé fog. De nekünk pont azokra az ügyfelekre van szükségünk, akik nyitottak az újra! Nekik pedig a Symbol Tech-re van szükségük, hogy minden igényt kielégítő, modern vállalatirányítási rendszerrel kezelhessék új generációs cégük ügyvitelét.

Tárgyi eszköz rendszereinken túl (ahogy már eddig is tettük), a többi új modul is szakítani fog a konvenciókkal, új kezelő felülettel, új kezelési módokkal kívánunk ügyfeleinknek a jövőben is segítséget nyújtani.

Tárgyak, eszközök, algoritmusok

Nagyon is témába vág, de az eddigiektől eltérő területre tévedtünk. Tárgyi eszköz modulunkat fejlesztjük. Első látásra a legkönnyebben algoritmizálható témának gondoltuk, de a valóságban nem az.

 

Mi is ez valójában?

Tárgyi eszköz a számvitelben azoknak az eszközöknek a gyűjtőneve, amelyek

  1. anyagi formában léteznek (szemben például az immateriális javakkal, amelyek “nem megfoghatóak”)
  2. több, mint egy éven keresztül maradnak a vállalkozás vagyonában.

Az IFRS (közelebbről az IAS 16) meghatározása szerint az olyan eszközöket lehet elismerni tárgyi eszközként, amelyek a jövőben várhatóan jövedelmet generálnak a vállakozás részére és amelyek bekerülési értéke megbízhatóan mérhető. (forrás: Wikipédia)

A tárgyi eszközök életét az Asset Management témában a lehető legjobban kell modellezni. Ha újabb eszköz kerül beépítésre vagy az eszköz (annak egy része) megsérül/selejtezésre kerül, akkor ezt jelezni kell és az algoritmus ezek szerint számol tovább.

Hogy is kell ezt megvalósítani?

Szoftverfejlesztőink elővették régi tanulmányaikat és a fekete-doboz elvet alkalmazták. Bármely tárgyi eszköz (továbbiakban TE) tranzakció saját paraméter halmazzal rendelkezik. Más adatokat kell megadni aktiválásnál és másokat kell megadni selejtezéskor.

E paraméterei alapján a tranzakció egy adatváltoztatást hajt végre függetlenül attól, hogy milyen tranzakciók ölelik körül. Ő végzi a munkáját, áramot ad a fekete-doboznak, az pedig kiköp egy eredményt. És jön a következő fekete-doboz.

Fontos volt a keretrendszert úgy módosítani, hogy a tranzakció bármikor újra végrehajtható legyen! A maradványérték változtatás tranzakció, amely 5M Ft-tal növeli a megfelelő számot nem fog megijedni, ha elé beszúrunk egy beszerzési érték növekedést. A determinisztikus gépek programozási elvét használtuk fel.

 

Öt (5) tábla elég lesz!

Cégünk számviteli szakemberei szerint 5 adatbázis tábla elég lesz az adatok tárolására. Fejlesztőink ezt kétkedve fogadták, igazuk is lett. Amint elkezdtünk dobálózni a számlatükör, könyvelési időszak, leírási mód, IFRS, SzT, TAO szavakkal már 5 táblánál tartottunk. De még egyik sem kezdődött “Asset”-tel. Azok csak ezután jöttek!

Tizennégy (14) Asset kezdetű táblát hoztunk létre, hogy szépen minden a helyén legyen. Megrendelő cégeink nemtárgyi eszköz program“-ot akarnak, hanem egy integrált rendszert, ahol például a TE-k helye időben elkülönül, beállítható, szűrhető, hogy egy adott eszköz, mikor, hol volt fellelhető. Melyik országrészben végezte tervezett vagy terven felüli értékcsökkenési feladatát.

 

Csak adatbázis?

Szerettem volna azt írni, hogy igen, de nem. A TE-n végzett események (amelyek tranzakciókat hoznak magukkal) valamit módosítanak, újra futtathatóak, fekete-doboz elven működnek. De az események egy összetett számviteli szabályrendszer alapján egymással is interakcióba lépnek. Ha másért nem, hogy úgynevezett kontextus hibákat jelezzenek: Aktiválás előtt csak beruházás lehet; Aktiválás után kell lennie értékcsökkenési mód (pl. lineáris) leírásnak, hogy az ÉCS el tudjon kezdődni; Kétszer leállítani nem lehet a TE-t, csak ha közben van újraindítás.

 

Kihívások

Kollégáink számos kihívással találkoztak a feladat megoldása közben és számos kihívás még várat magára, de felkészülten, precízen minden szituációt meg fogunk oldani. Már látjuk az alagút végén a fényt.

Csak ne álmodnánk éjszakánként a nettó alapú degresszív tervezett értékcsökkenéssel, amely IFRS szerint létezik!