Bejegyzés

HashList – Dictionary többszörös kulccsal

A pascal-os időszámításhoz képest a modern framework-ökben számos segédeszköz rendelkezésre áll, sok adattároló szerkezetet használhatunk, sőt a nagy ugrás, a generikus adattípusokra az ember úgy gondol, mint a netovábbra, a végtelenre. De volt, amit nem találtunk meg…

KeyValue párokat szerettünk volna tárolni, Key szerint keresni, Value-kat kinyerni. Jött az ötlet Dictionary<Key, Value>. Specifikáció szerint viszont ennek egy Key-je egyszer szerepelhet a gyűjteményben, minden további értékeadás felülírja az előzőt. Azaz a Key-eknek egyedinek kell lenniük. Pár éve már sejtettük ezt.

Nekünk viszont irányítószámokat kell tárolnunk és hála a magyar közigazgatásnak nem minden település kap saját számot, előfordul, hogy egynél több település fut ugyanolyan “kód” (irányítószám) alatt. Az ötlet, mely szerint Dictionary<int, List<string>> adatszerkezetbe rakjuk az információkat, jónak tűnt, de hátha ezt már valaki kidolgozta.

És ekkor találtuk meg többedszerre az NGenerics családot, amely számos, C#-ból kimaradt, bonyolultságuk és sokrétűségük miatt speciális tudást igénylő generikus típussal engedi bővíteni a készletet. Ennek HashList osztályát használtuk, amely az alábbi nyelvi konstrukcióban engedte feltölteni ZIP (IRSZ) törzsünket.

 

citylist.Add(2066, "Szár");
citylist.Add(2066, "Újbarok");

 

Az osztálygyűjtemény nagyon nagy. Szerettük volna kerülni az irányítószám kezelés miatt akár 30-40 másodperccel is megnövekedett fordítási időt. Ezért csak bizonyos részeket használtunk fel belőle. Matematikusok tervezték, tele van interfésszel, látogató termintával és minden szépséggel, emiatt az általunk használt osztályhoz a következő fájlok mindegyikére szükség volt:

 

HashList.cs
IVisitable.cs
IVisitableCollection.cs
IVisitableDictionary.cs
IVisitor.cs
VisitableHashtable.cs

 

Projektünk sikeresen kiadásra került, a projektben résztvevő személyek mindegyike sikeresnek értékelte a megoldást. Köszönjük NGenerics!

Egyedi sorosítás – IXMLSerializable megvalósítás

C#, remek nyelv. Szinte mindent lehet sorosítani, XML-be menteni. Nem is kell kézzel ezeket megírni, összerakni. De egy pár dolog kimaradt. Talán oka is van, hogy miért, de ez nem lényeg. A lényeg, hogy meg lehet valósítani.

A generic List<>-et lehet sorosítani, de előtte kell egy plusz származtatási szinten készíteni. Dictionary<T,U>-t nem lehet. De van megoldás. Csináljunk egy sorosítható Dictionary-t.

    [XmlRoot("Dictionary")]
    public class SerializableDictionary<TKey, TValue> : IXmlSerializable
    {
        public XmlSchema GetSchema()
        {
            return null;
        }
        public void ReadXml(XmlReader reader)
        {
            XmlSerializer keySerializer = new XmlSerializer(typeof(TKey));
            XmlSerializer valueSerializer = new XmlSerializer(typeof(TValue));
            bool wasEmpty = reader.IsEmptyElement;
            reader.Read();
            if (wasEmpty)
                return;
            while (reader.NodeType != XmlNodeType.EndElement)
                try
                {
                    reader.ReadStartElement("Item");
                    reader.ReadStartElement("Key");
                    TKey key = (TKey)keySerializer.Deserialize(reader);
                    reader.ReadEndElement();
                    reader.ReadStartElement("Value");
                    TValue value = (TValue)valueSerializer.Deserialize(reader);
                    reader.ReadEndElement();
                    reader.ReadEndElement();
                    reader.MoveToContent();
                    this.Add(key, value);
                }
                catch { }
            reader.ReadEndElement();
        }
        public void WriteXml(XmlWriter writer)
        {
            XmlSerializer keySerializer = new XmlSerializer(typeof(TKey));
            XmlSerializer valueSerializer = new XmlSerializer(typeof(TValue));
            foreach (TKey key in this.Keys)
            {
                writer.WriteStartElement("Item");
                writer.WriteStartElement("Key");
                keySerializer.Serialize(writer, key);
                writer.WriteEndElement();
                writer.WriteStartElement("Value");
                TValue value = this[key];
                valueSerializer.Serialize(writer, value);
                writer.WriteEndElement();
                writer.WriteEndElement();
            }
        }
    }

Ahogy látható, csak a saját szintünket kell megvalósítani, a TKey és TValue elemek sorosításával már a saját osztályuk foglalkozik. Extrém eset ha a TValue is egy sorosítható Dictionary (valós példát nem tudunk jelenleg mondani), ilyenkor ennek az objektumnak a sorosításakor szintén a fenti algoritmus fog lefutni.