Tag Archive for: admin

Administrator – a kifejezés eredete

A számítástechnikában mindenki ismeri az administrator szót, sőt a sima felhasználó is biztosan találkozott már vele, mert pár kivételtől eltekintve minden számítógépes program, amely felhasználókat kezel alapértelmezetten az ADMIN felhasználót létrehozza. Kivételként említhetjük az Oracle-nél alkalmazott Scott, James, Adams, stb. felhasználókat, illetve az MsSql SA-ját, ami kifejtve szintén tartalmazza az Admin szót (SysAdmin). De honnan maga a kifejezés?

Annyira régi, annyira elterjedt, hogy bele sem gondolunk, azt valószínűsíthetnénk, hogy Kolombusz ültette el az első Admin fát az újvilágban vagy az amerikai kontinens Kazinczy-ja lehetett az első, aki ezt a kifejezést alkalmazta.

Csapatunkat mégsem hagyta nyugodni a dolog. Szóösszetételekben gondolkodtunk és beugrott egy kifejezés összetétel: AdMinistrator. A ministrator a miniszter szóra hasonlít, a latin minister-ből eredhet, ami szolgát jelent. Ennek politikai, közigazgatási jelentősségét most ne firtassuk! Az Ad pedig nyilvánvalóan hirdetést jelent, újkori rövidítése a szintén újkori advertisement szónak. (Ennek latin forrása nincs, régi korokban nem volt hirdetés).

symboltechcard800

Talán ráhibáztunk a kialakulás módjára is. A web-es, elektronikus hirdetések szolgáját, aki kezelte, adminisztrálta (önmagával magyarázzuk a dolgot?) a hirdetéseket hívhatták AdMinistratornak. Az, hogy a számítógéphez jól értő emberek a hirdetések mellett más dolgokat is kezeltek, nyilvánvaló következménye az eseményeknek.

A nálunk dolgozó Ad Miniszterek (adatbázis, IIS, Small Business) kérjük ne érezzék rosszul magukat a szolga szó olvasása közben, csapatunk nagyrabecsült tagjai ők, a szó régi jelentését már elfelejtettük.