Tag Archive for: 23/2014.(VI.30.) NGM

A 23/2014.(VI.30.) NGM rendelet értelmezése

A Symbol Tech Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 23/2014.(VI.30.) Nemzetgazdasági Minisztérium által jegyzett rendeletnek a cég által tervezett, gyártott és értékesített Symbol Ügyvitel rendszer minden dobozos és Enterprise verziója megfelel.

 

Nézzük át, hogy mely pontok kapcsán milyen teendője van a szoftver gyártójának és felhasználójának:

8. §

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

ST: Rendszerünk ismétlés és kihagyásmentesen működik.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

ST: A programok mindegyike alkalmas több bizonylattömb kezelésére, azokon belül pedig rögzíthető ÁFA kulcsok segítik az elkülönítést.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

ST: Partnerek közti csoportos adóalanyiság bizonylattömb beállításokkal kezelhető, abban beállított ÁFA kulcsokkal kontrollálható.

Megj: Az önszámlázás funkcióval (Enterprise rendszer) előállított számlák esetén is érvényes a folytonosság mellőzhetősége.

 

9. §

(1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

ST: A kibocsátott számláink ezen adatokat pontosan tartalmazzák.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

ST: Kereskedelmi stratégiai kérdés, hogy minden (leendő) ügyfelünket megvizsgáljuk, az ő adószámát, cégjegyzékszámát rendszerünkben rögzítjük. Az esetek nagy részében a cég adószáma alapján töltjük le hiteles, naprakész adataikat a NAV rendszeréből.

10. §

(1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

ST: A Symbol Ügyvitel program fejlécében is látható programnév alapján könnyű megtalálni a felhasználói kézikönyvet, amely a programok számlázással összefüggésbe hozható részeit mélyrehatóan ismerteti. Emellett rendelkezésre áll az online tudásbázis, amely a felhasználói kézikönyvet tartalmazza elektronikus formában.

(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

ST: A részletes (bizonyos pontokban kötelező elfogadást, megerősítést is igénylő) verziótájékoztató a felhasználói kézikönyv változásainak kivonata.

(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

ST: Felhasználói kézikönyveink elektronikusan is elérhetőek. Elérhetőségük pedig időben nem korlátozott.

(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

ST: A Symbol Tech Zrt. önmagával szemben is alkalmazza a rendelet fent említett pontjait. A kézikönyv minden, munkavégzéssel összefüggésbe hozható helységünkben rendelkezésre áll.

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 11. §-ban jelzett bejelentési kötelezettségnek ügyfeleink elektronikusan is eleget tudnak majd tenni.

Figyelem: A Symbol Ügyvitel új verziójában megjelenő, NAV nyomtatványkitöltő alkalmazásban közvetlenül is felhasználható adatokat a
terméktámogatással rendelkező ügyfeleink
tudják telepíteni.