Vámtarifaszám kereső 2020

29309099-es vámtarifaszám Megszűnt

Megszűnt vámtarifaszám

A 29309099-es vámtarifaszám 2016-12-31 napon megszűnt, Magyarországon és az Európai Unióban nem használható.

A következő vámtarifaszámok használhatóak helyette:

29308000

29309098

VTSZ magyar megnevezése - HU

Szerves kénvegyületek (kivéve tiokarbamátok és ditiokarbamátok, mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram, metionin, kaptafol (ISO), methamidophos (ISO), cisztein vagy cisztin és ezek származékai, tiodiglikon (INN) (2,2'- tiodietanol), DL-2-hidroxi-4-"metiltio"butiric sav, 2,2"-tiodietil bisz[3-"3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil"propionat], izomerek keveréke, amelynek tartalma 4-metil-2,6-bisz"metiltio"-m-fenilenediamin és 2-metil-4,6-bisz"metiltio"-m-fenilenediamin és 2-(N,N-dietilamino)etanetiol)

VTSZ angol megnevezése - EN

Organo-sulphur compounds (excl. thiocarbamates and dithiocarbamates, thiuram mono-, di- or tetrasulphides, methionine, captafol [ISO], methamidophos [ISO], cysteine or cystine and their derivatives, thiodiglycol [INN] [2,2-thiodiethanol], DL-2-hydroxy-4-"methylthio"butyric acid, 2,2'-thiodiethyl bis[3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl"propionate], a mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis"methylthio"-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis"methylthio"-m-phenylenediamine and 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol)

Mértékegység

-

Nincs információ

EKÁER info

Nem biztosíték köteles

Nincs FELIR kötelezettség

Áruosztály

29

Szerves vegyi anyagok

Árucsoport

2930

Szerves kénvegyületek