Vámtarifaszám kereső 2020

2930-as VTSZ árucsoport

Szerves kénvegyületek

Vámtarifaszám

29302000

Tiokarbamátok és ditiokarbamátok (kivéve higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

Vámtarifaszám

29303000

Mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram

Vámtarifaszám

29304010

Metionin /INN/

Vámtarifaszám

29304090

Más metionin (kiv. metionin /INN/)

Vámtarifaszám

29305000

Kaptafol (ISO) és methamidophos (ISO)

Vámtarifaszám

29309013

Cisztein és cisztin

Vámtarifaszám

29309016

Cisztein és cisztin-származékok

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29309020

Tiodiglikol /2,2'-tiodietanol/

Vámtarifaszám

29309030

DL-2-hidroxi-4-/metilthio/ vajsav

Vámtarifaszám

29309040

2,2'-tiodietil-bis/3-/3,5-di-tercbutil-4-hidroxifenil/ propionat/

Vámtarifaszám

29309050

4-metil-2,6-bis/metiltio/-m-feniléndiamin, és 2-metil-4,6-bis/me-tiltio/-m-feniléndiamin izomerek keveréke

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29309060

2-(N,N-Dietilamino)etanetiol

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29309099

Szerves kénvegyületek (kivéve tiokarbamátok és ditiokarbamátok, mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram, metionin, kaptafol (ISO), methamidophos (ISO), cisztein vagy cisztin és ezek származékai, tiodiglikon (INN) (2,2'- tiodietanol), DL-2-hidroxi-4-"metiltio"butiric sav, 2,2"-tiodietil bisz[3-"3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil"propionat], izomerek keveréke, amelynek tartalma 4-metil-2,6-bisz"metiltio"-m-fenilenediamin és 2-metil-4,6-bisz"metiltio"-m-fenilenediamin és 2-(N,N-dietilamino)etanetiol)