Vámtarifaszám kereső 2020

4 találat a(z) anyag vegyi vtsz kifejezésre

28030000 Szén (a korom és a szén más vtsz. alatt nem említett egyéb formái is)
https://www.symboltech.hu/vamtarifaszam/28030000/


29333999 Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek (kiv. piridin, piperidin, a 2933 33 00 vtsz. alá tartozó termékek, iproniazid /INN/, ketobemidon-hidroklorid /INNM/, piridosztigmin-bromid /INN/, 2,3,5,6-teraklór-piridin, 3,6-dikloropiridin-2-raboxilsav, 2-hidroxietilammónium-3,6-diklorpiridin-2-karboxilát, 2-butoxietil/3,5,6-trikloro-2-piridiloxi/acetát, 3,5-dikloro--2,4,6-trifluoropiridin, fluoroxipir /ISO/, metil észter, 4-metilpiridin)
https://www.symboltech.hu/vamtarifaszam/29333999/


29349990 Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is, más heterociklikus vegyületek (kiv. szerkezetükben nem fuzionált /kondenzált/ tiazol-, benzotiazol- vagy fenotiazingyűrű-rendszert szerkezetében /hidrogénezve is/ tartalmazó vegyületek,valamint a 2934910 és a 293449910-50 vtsz. alá tartozó vegyületek)
https://www.symboltech.hu/vamtarifaszam/29349990/


38085000 megszűnt A 3808 vtsz. alá tartozó olyan áruk, amelyek legalább egyet tartalmaznak a következő anyagokból: aldrin (ISO); binapakril (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klórdimeform (ISO); klórbenzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz(para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-orto-krezol (DNOC [ISO]) vagy sói; dinoseb (ISO), sói vagy észterei; etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluoracetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzol (ISO); ...
https://www.symboltech.hu/vamtarifaszam/38085000/