Vámtarifaszám kereső 2020

86-os VTSZ áruosztály

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

VTSZ árucsoport

8601

Vasúti mozdony hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással

VTSZ árucsoport

8602

Más vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi

VTSZ árucsoport

8606

Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és -vagon