Vámtarifaszám kereső 2022

3824-es VTSZ árucsoport

Vámtarifaszám

38241000

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

Vámtarifaszám

38243000

Nem agglomerált fémkarbidok fémkötő anyagokkal keverve

Vámtarifaszám

38244000

Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz

Vámtarifaszám

38245010

Öntésre kész, nem tűzálló beton

Vámtarifaszám

38245090

Más nem tűzálló habarcs és beton (kiv. öntésre kész, nem tűzálló beton)

Vámtarifaszám

38246011

Szorbit vizes oldatban, max. 2% D-mannit tartalommal

Vámtarifaszám

38246019

Más, szorbit vizes oldatban, több mint 2% D-mannit tartalommal

Vámtarifaszám

38246091

Szorbit, nem vizes oldatban, max. 2% D-mannit tartalommal

Vámtarifaszám

38246099

Más, szorbit, nem vizes oldatban, több mint 2% D-mannit tartalommal

Vámtarifaszám

38247100

Kemény freonokat (CFC-k), bármilyen mennyiségű részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-k), fluorozott szénhidrogéneket (PFC-k) vagy fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k) tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247200

Brómklór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247300

Brómozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó keverékek (HBFC-k)

Vámtarifaszám

38247400

Klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-k) bármilyen mennyiségű fluorozott szénhidrogéneket (PFC-k) vagy fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k) tartalmazó, de kemény freonok (CFC-k) nélkül

Vámtarifaszám

38247500

Szén-tetrakloridot tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247600

1,1,1-triklóretánt tartalmazó (metil-kloroform) keverékek

Vámtarifaszám

38247700

Bróm-metánt (metil-bromid) vagy brómklór-metánt tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247810

Csak 1,1,1-trifluor-etánt és pentafluor-etánt tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247820

Csak 1,1,1-trifluor-etánt, pentafluor-etánt és 1,1,1,2-tetrafluor-etánt tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247830

Csak difluor-metánt és pentafluor-etánt tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247840

Csak difluor-metánt, pentafluor-etánt és 1,1,1,2-tetrafluor-etánt tartalmazó keverékek

Vámtarifaszám

38247880

Telítetlen hidrofluór-szénhidrogéneket tartalmazó, de klórfluór-szénhidrogén (CFC) vagy hirdroklórfluór-szénhidrogén (HCFC) tartalom nélküli keverékek

Vámtarifaszám

38247890

Perfluór-szénhidrogéneket (PFC-k) vagy hidrofluór-szénhidrogéneket (HFC-k) tartalmazó, máshol nem említett keverékek

Vámtarifaszám

38247900

Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek (kiv. a 3824.71.00 - 3824.78.00 közötti termékek)

Vámtarifaszám

38248100

Etilén-oxidot tartalmazó (oxirán) keverékek és készítmények

Vámtarifaszám

38248200

Poliklórozott bifenileket (PCB-k), poliklórozott terfenileket (PCT-k) vagy polibrómozott bifenileket (PBB-k) tartalmazó keverékek és készítmények

Vámtarifaszám

38248300

Trisz(2,3-dibrómpropil) foszfátot tartalmazó keverékek és készítmények

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249010

Kőolajszulfonátok, ásványolajból nyert olajok tiofénezett szulfonsavjai és sói

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249015

Ioncserélők

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249020

Getterek vákuumcsövekhez

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249025

Pirolignitek, nyers kalciumtartarátok, nyers kalciumcitrátok

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249030

Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249045

Vízkövesedés-gátló és hasonló vegyületek

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249050

Készítmények galvanizáláshoz

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249055

Glicerin mono-, di-, tri-, zsírsav észtereinek elegyei

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249058

Nikotintapaszok (transzdermális rendszerek), amelyek a dohányosokat a dohányzásról való leszokásban hivatottak segíteni

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249061

Antibiotikum gyártás közbenső terméke humán gyógyszer gyártásához

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249062

Monenzin sók gyártásának közbenső terméke

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249064

Más gyógyszerészeti, sebészeti célú termékek és készítmények (kiv. antibiotikum és monenzin sók gyártásának közbenső termékei)

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249065

Öntödei segédanyagok (kiv. a kötőanyagokat)

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249070

Tűzállóságot, vízállóságot biztosító készítmények építőipari célra

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249075

Lítium-niobát szelet, nem adalékolt /nem szennyezett/

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249080

Dimerizált zsírsavak amin származékainak keveréke, molekulasúly 520-550 között

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249085

3-/1-etil-1-metilpropil/izoxazol-5-il amin, toluolos oldatban

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249087

Keverékek a következő fő összetevőkkel (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metil metilfoszfonát és bisz[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil] metilfoszfonát és főleg dimetil metilfoszfonát, oxiran és difoszforus pentaoxid tartalmú keverékek

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249092

Máshol nem említett, túlnyomórészt szerves vegyületekből álló vegyipari termékek vagy készítmények, folyékony formában 20 °C-on

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249093

Máshol nem említett, túlnyomórészt szerves vegyületekből álló, vegyipari termékek vagy készítmények (kivéve folyékony formában 20 °C-on)

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

38249096

Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények, beleértve a természetes termékek keverékét is, nem elsősorban szerves vegyületekből