Vámtarifaszám kereső 2020

2932-es VTSZ árucsoport

Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Vámtarifaszám

29321100

Tetrahidrofurán

Vámtarifaszám

29321200

2-furaldehid /furfuraldehid/

Vámtarifaszám

29321300

Furfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol

Vámtarifaszám

29321900

Szerkezetükben nem fuzionált furángyűrűt tartalmazó vegyületek (kiv. tetrafurán, 2-furaldehid, furfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol)

Vámtarifaszám

29322010

Fenolftalein; 1-Hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de] izokromen-1-il]-6-oktadeciloxi-2-nafténsav; 3'-Kloro-6'-ciklohexilamin-spiro[izobenzofurán -1(3H),9'-xantén]-3-on; 6'-(N-Etil-p-toluidin)-2'-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]- 3-on; Metil-6-dokosziloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto [1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát

Vámtarifaszám

29322020

Gamma-butirolakton

Vámtarifaszám

29322090

Laktonok (kivéve gamma-butirolakton, fenolftalein; 1-Hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de] izokromen-1-il]-6-oktadeciloxi-2-nafténsav; 3'-Kloro-6'-ciklohexilamin-spiro[izobenzofurán -1(3H),9'-xantén]-3-on; 6'-(N-Etil-p-toluidin)-2'-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]- 3-on; Metil-6-dokosziloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto [1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát

Vámtarifaszám

29329100

Izoszafrol

Vámtarifaszám

29329200

1-/1,3-benzodioxol-5-il/propán-2-on/3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon/

Vámtarifaszám

29329300

Piperonal

Vámtarifaszám

29329400

Szafrol

Vámtarifaszám

29329500

Tetrahidro-kannabinol /valamennyi izomer/

Vámtarifaszám

29329900

Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (kivéve:szerkezetükben nem fuzionált furángyűgűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek, laktonok, izoszafrol, 1-[1,3-benzodioxol-5-il]propán-2-on, piperonal, safrole, tetrahidro-kannabinol "valamennyi izomer", és szervetlen vagy szerves higany vegyületek)