Vámtarifaszám kereső 2020

2921-es VTSZ árucsoport

Aminfunkciós vegyületek

Vámtarifaszám

29211100

Metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói

Vámtarifaszám

29211940

1,1,3,3-tetrametil-butilamin

Vámtarifaszám

29211950

Dietil-amin és sói

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29211960

2-(N,N-dietilamino)etil klorid hidroklorid, 2-(N,N-diisopropilamino)etil klorid hidroklorid és 2-(N,N-dimetilamino)etil klorid hidroklorid

Vámtarifaszám

29211999

Aciklikus monoaminok és származékaik, ezek sói (kivéve metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói, 1,1,3,3-tetrametil-butilamin, 2-(N,N-dietilamino)etil klorid hidroklorid, 2-(N,N-diizopropilamino)etil klorid hidroklorid, 2-(N,N-diizopropilamino)etil klorid hidroklorid és 2-(N,N-dimetilamino)etil klorid hidroklorid)

Vámtarifaszám

29212100

Etilén-diamin és sói

Vámtarifaszám

29212200

Hexametilén-diamin és sói

Vámtarifaszám

29212900

Más aciklikus poliaminok és származékaik (kiv. etilén-diamin és hexametilén-diamin, és ezek sói)

Vámtarifaszám

29213010

Ciklohexil-amin, ciklohexil-dimetil-amin és sóik

Vámtarifaszám

29213091

1,3-diamino-ciklohexán

Vámtarifaszám

29213099

Más ciklán-, ciklén-, cikloterpén mono- vagy poliaminok, ezek származékai, és ezek sói (kiv. ciklohexil-amin, ciklohexil-dimetil-amin és sóik, valamint 1,3-diamino-ciklohexán)

Vámtarifaszám

29214100

Anilin és sói (kivéve higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

Vámtarifaszám

29214200

Anilinszármazékok és sóik

Vámtarifaszám

29214300

Toluidinek és származékaik, valamint ezek sói

Vámtarifaszám

29214400

Difenil-amin és származékai, valamint ezek sói

Vámtarifaszám

29214500

1-naftil-amin, 2-naftil-amin és ezek származékai, valamint ezek sói

Vámtarifaszám

29214600

Anfetamin /INN/, benzfetamin /INN/, dexamfetamin /INN/, etilamfetamin /INN/, fenkamfamin /INN/, lefetamin /INN/, levamfetamin /INN/, mefenorex /INN/, fentermin /INN/, és ezek sói

Vámtarifaszám

29214900

Aromás monoaminok és származékaik, ezek sói: (kivéve: anilin, toluidinek, difenil-amin,1-naftil-amin (alfanaftil-amin), 2-naftil-amin(bétanafil-amin) és ezek származékai, ezek sói és amfetamin "INN", benzfetamin "INN", dexamfetamin "INN", etilamfetamin "INN", fenkamfamin "INN", lefetamin "INN", levamfetamin "INN", mefenorex "INN" and fentermin "INN", és ezek sói)

Vámtarifaszám

29215111

m-feniléndiamin, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, max 1% víz-, max. 200 mg/kg orto-, max. 450 mg/kg para-feniléndiamin tartalommal

Vámtarifaszám

29215119

Más o-, m-, p-feniléndiamin, diamino-toluolok és halogénezett, szulfonált, nitrált és nitroszármazékaik, és ezek sói (kiv. m-feniléndiamin, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, max 1% víz-, max. 200 mg/kg orto-, max. 450 mg/kg para-feniléndiamin tartalommal)

Vámtarifaszám

29215190

Más orto-, para-feniléndiamin, diamino-toluolok és származékaik, sóik (kiv. o-, m-, p-feniléndiamin, diamino-toluolok és halogénezett, szulfonált, nitrált és nitroszármazékaik, és ezek sói)

Vámtarifaszám

29215950

metafenilénbisz(metilamin), 2,2'-dikloro-4,4'-metilén-dianilin, 4,4'-bi-o-toluidin, 1,8-naftilén-diamin

Vámtarifaszám

29215990

Más aromás poliaminok és származékaik, sóik (kiv. orto-, meta-, parafenilén-diamin, diamino-toluol, metilamin, 2,2'-dikloro-4,4'-metilén-dianilin, 4,4'-di-o-toluidin, 1,8-naftilén-diamin)