Vámtarifaszám kereső 2020

2903-as VTSZ árucsoport

Szénhidrogének halogénszármazékai

Vámtarifaszám

29031100

Klór-metán /metil-klorid/ és klór-etán /etil-klorid/

Vámtarifaszám

29031200

Diklór-metán /metilén-klorid/

Vámtarifaszám

29031300

Kloroform /triklór-metán/

Vámtarifaszám

29031400

Szén-tetraklorid /tetraklór-metán/

Vámtarifaszám

29031500

1,2-diklór-etán /etilén-diklorid/

Vámtarifaszám

29031900

Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai (kiv. klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid), diklór-metán (metilén-klorid), kloroform (triklór-metán), Tetraklór-metán (szén-tetraklorid) és Etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán))

Vámtarifaszám

29032100

Vinil-klorid (klór-etilén)

Vámtarifaszám

29032200

Triklór-etilén

Vámtarifaszám

29032300

Tetraklór-etilén (perklór-etilén)

Vámtarifaszám

29032900

Más, 1,1-diklór-etilén, vinilidén-klorid

Vámtarifaszám

29033100

Etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán)

Vámtarifaszám

29033911

Bróm-metán (metil-bromid)

Vámtarifaszám

29033915

Dibróm-metán

Vámtarifaszám

29033919

Bromidok, az aciklikus szénhidrogének brómozott származékai (kivéve etil-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán), bróm-metán és dibróm-metán)

Vámtarifaszám

29033921

Difluor-metán

Vámtarifaszám

29033923

Trifluor-metán

Vámtarifaszám

29033924

Pentafluor-etán és 1,1,1-trifluor-etán

Vámtarifaszám

29033925

1,1-difluor-etán

Vámtarifaszám

29033926

1,1,1,2,-tetrafluor-etán

Vámtarifaszám

29033927

Pentafluor-propánok, hexafluor-propánok és heptafluor-propánok

Vámtarifaszám

29033928

Perfluorozott telített fluoridok

Vámtarifaszám

29033929

Aciklikus szénhidrogének máshol nem említett telített fluoridjai

Vámtarifaszám

29033931

2,3,3,3-tetrafluor-propén

Vámtarifaszám

29033935

1,3,3,3-tetrafluor-propén

Vámtarifaszám

29033939

Aciklikus szénhidrogének máshol nem említett telítetlen fluoridjai (kiv. 2,3,3,3-tetrafluor-propén és 1,3,3,3-tetrafluor-propén)

Vámtarifaszám

29033980

Aciklikus szénhidrogének jodidjai

Vámtarifaszám

29037100

Klór-difluor-metán (HCFC-22)

Vámtarifaszám

29037200

Diklór-trifluor-etán

Vámtarifaszám

29037300

Diklór-fluor-etán

Vámtarifaszám

29037400

Klór-difluor-etán

Vámtarifaszám

29037500

Diklór-pentafluor-propán

Vámtarifaszám

29037610

Bróm-klór-difluor-metán

Vámtarifaszám

29037620

Bróm-trifluor-metán

Vámtarifaszám

29037690

Dibróm-tetrafluor-etán

Vámtarifaszám

29037760

Triklór-fluor-metán, diklór-difluor-metán, triklór-trifluor-etán, diklór-tetrafluor- etán és klór-pentafluor-etán

Vámtarifaszám

29037790

Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai csak fluorral és klórral perhalogénezett( kivéve: Klór-difluor-metán, Diklór-trifluor-etán, Klór-difluor-etán, Diklór-pentafluor-propán, Triklór-fluor-metán, Diklór-difluor-metán, Triklór-trifluor-etán, Diklór-tetrafluor-etán, Klór-pentafluor-etán)

Vámtarifaszám

29037800

Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó perhalogén származékai, kivéve a csak fluorral és klórral perhalogénezett és a Bróm-klór-difluor-etán, bróm-trifluor-etán, dibróm-tetrafluor-metán

Vámtarifaszám

29037930

Csak brómmal és klórral, fluorral és klórral vagy fluorral és brómmal halogénezett aciklikus szénhidrogének halogénszármazékai (kiv. perhalogénezett származékok, Klór-difluor-metán, Diklór-trifluor-etán, Diklór-fluor-etán, Klór-difluor-etán, Diklór-pentafluor-propán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán)

Vámtarifaszám

29037980

Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó máshol nem említett halogénszármazékai

Vámtarifaszám

29038100

1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN)

Vámtarifaszám

29038200

Aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO)

Vámtarifaszám

29038910

1,2-dibróm-4-(1,2-dibróm-etil)-ciklohexán; tetrabróm-ciklooktán

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29038990

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén szénhidrogének halogénszármazékai (kivéve az 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH(ISO)),a lindán (ISO,INN), aldrin (ISO), klórdán (ISO), heptaklór (ISO), 1,2-dibróm-4-(1,2-dibróm-etil)-ciklohexán és a tetrabrómciklooktán)

Vámtarifaszám

29039100

Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol

Vámtarifaszám

29039200

Hexaklór-benzol (ISO) és DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-triklór-2,2-bisz(para- klórfenil)-etán]

Vámtarifaszám

29039910

2,3,4,5,6-pentabróm-etil-benzol

Vámtarifaszám

Megszűnt 2016-12-31 napon

29039990

Más aromás szénhidrogének halogénszármazékai (kiv. klór-benzol, orto-diklór-benzol, para-diklór-benzol, hexaklór-benzol, DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-triklór-2,2-bisz(para- klórfenil)-etán] és 2,3,4,5,6-pentabróm-etilbenzol)