A legtöbb telefonhívást emiatt kaptuk

Ritkán fordul elő, hogy észrevehetően sok hívást kapunk egy programváltoztatás miatt. Az 1.112-es verzióval most ez megesett. Ügyfeleink 7-8%-a telefonált (a verziószám hasonlít a 112-es segélyhívó számra, de ez csak véletlen) vagy írt e-mail üzenetet, hogy egy eddig nem látott korlátozás miatt nem tud bizonylatot kiállítani. A végén örültek a korlátozásnak.

Ügyfeleink az új verzióval elkezdtek bizonylatokat kiállítani, de a rendszer nem engedte elmenteni a bizonylatot. Ekkor jöttek a telefonok. A verziótörténet az alábbi bejegyzést tartalmazta:

Bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése

A bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése (rendszerbeállítások) nem engedi adott napnál régebbi vagy újabb bizonylat kiállítását. A tolerancia értékek a kelt, teljesítés és fizetési határidőre külön-külön adhatóak meg.

Több ügyfelünk kérésére/javaslatára bevezettük azt a rendszerbeállítást, mely szerint adott határokon belül lehet csak dátumot beállítani. Ennek célja, hogy ne lehessen például az 512-es évre (1502 évvel ezelőtti évben) bizonylatot kiállítani. Ez 7-8%-nyi ügyfélnek nem engedte elmenteni a bizonylatot, de ők ennek örültek, hiszen valamilyen rossz dátumot adtak meg.

A jövőben is javasoljuk, hogy minden felhasználó tekintse át a verziótörténet újdonságait és a narancs színnel kijelölt részeket külön értelmezzék, alkalmazzák cégükre.

Kiszivárogtatás: Gyártás-tervezés

Mindig is marketing túlkapásnak ítéltem azt, amikor valaki “véletlenül” elérhetővé tett egy még meg nem jelent terméket. Valljuk be, az ember ilyenkor nem tudja hova tenni, hogy valóban egy kémfotóról van szó vagy csak marketing fogás.

Nyilván nem olyan értékről van szó, mintha egy BMW vagy iPhone 6 kémfotó kerül illetéktelen kezekbe, de tegnap velünk is megesett. Egy stratégiai fejlesztésünk egyik stabil állapota véletlenül (a belső tesztek miatt engedélyezve) megjelent a hivatalosan kiadott verzióban. Nem is értesültünk volna róla, ha ezzel együtt nem tűnt volna el a teljes gyártás menü. Professional felhasználóink egy része a verzió megjelenése után pár perccel (!) jelezte, hogy nem tud gyártani, de nagyon tetszik neki a gyártás-tervezés felület.

gyartastervezes2

A hibát rövid időn belül orvosoltuk,
a gyártás menü a helyére került,

a gyártás-tervezés pedig már nem elérhető.

Aktív pihenés – Balatonkerülés 2014.

Pár vállalkozó szellemű kolléga az idén a szabadsága egy részét feláldozza egy kis aktív pihenésre. 2014. augusztus 28-31. között megkerüljük a Balatont, Akarattyáról indulva az óramutató járásával ellentétesen (északi part először).

Épp ma érkeztek meg a hímzett csapatpólók.

Symbol Ügyvitel v1.112 – “Kingston”

A nyári pihenések után, közben kiadásra kerül a Symbol Ügyvitel 1.112-es verziója, amely apró, de ugyanakkor fontos módosításokat tartalmaz. Kényelmi funkciókkal bővítettük a rendszert és körülbelül 10-15%-ot gyorsítottunk/optimalizáltunk az adatbázis kapcsolatokon. Ez nem csak gyorsítást, hanem nagyobb stabilitást is jelent.

A verziók mindegyike olyan városról kapja a nevét, amelyben az ST összetétel szerepel. Ez a verzió egy kis amerikai kisvárosról (24 ezer lakos) kapta a nevét, amely New York állam fővárosa volt 1777-től. A Hudson folyó miatt már régóta kereskedelmi központ, de fontos közúti forgalmat is bonyolít. Emellett – jellemzően az amerikai közlekedési kultúrára – 100km-es közelségben négy repülőtérrel is bír. A kis közösség egyik nevezetessége, hogy minden hónap első szombatján $1-ért megy az Art-busz, amely a művészeti galériákat sorban meglátogatja a Tourist trolley-val (régi típusú városnéző busz).

 

Az alábbi fontos változásokat érdemes kiemelnünk, de itt a  teljes lista:

!Bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése
A bizonylat dátumok fokozott ellenőrzése (rendszerbeállítások) nem engedi adott napnál régebbi vagy újabb bizonylat kiállítását. A tolerancia értékek a kelt, teljesítés és fizetési határidőre külön-külön adhatóak meg.

Forgalmi kimutatások; időszakok összehasonlítása
A forgalmi kimutatásokon lehetőség van két dátumidőszak összehasonlítására.

Vevő, szállító és termék másolás
Vevő, szállító és termék másolás során lehetőség van kiválasztani, hogy a forrásadatok közül melyek kerüljenek másolásra.

Bejövő oldal; más szállító bizonylata
Bejövő oldalon is van lehetőség más szállító bizonylatát átvenni forrásbizonylatként.

Szállítói bizonylatok; szállító módosítása
Szállítói bizonylatokon a mentést követően is van lehetőség a szállító módosítására.

Optimalizált adatbázis kapcsolatok
Felhős működésben az adatbázis kapcsolatok újrafelhasználásra kerülnek, emiatt nem jön létre minden alkalommal újabb kapcsolat, ha van még újrafelhasználható példány.

Drag and drop a kimutatásokon
Drag and drop műveletek elérhetőek a kimutatásokon is, ahol az oszlopok függvényében vevő vagy termék kerül a drag and drop vágólapra.

Törölt raktárak megjelenítése
A törölt, rejtett (és projekt-) raktárak legördülő listában való megjelenítése a felhasználói beállításokban állítható, az alábbi módokon lehetséges: 5mp után, második lenyitásra, SHIFT nyomva tartásával.

Telepítő; Office.NET kikapcsolása
A telepítőben az Office.NET 64bit telepítését nem ajánlja fel a rendszer, mert a natív XLSX és XLS 64bit olvasási képesség miatt erre nincs szükség.

Vevő és érdeklődő partnerkapcsolatok a listán
Vevők és érdeklődők listájáról azonnal elérhetőek a partnerkapcsolatok. Helyben tudunk létrehozni újat, vagy listázni a meglévőeket.

Korábbi napi háttérképek
Korábbi napi háttérképek is elérhetőek a főablak jobb-klikkes menüjében.

Méretezhető dialógus ablakok
A méretezhető dialógus ablakok mérete és helyzete is elmentésre kerül.

A 23/2014.(VI.30.) NGM rendelet értelmezése

A Symbol Tech Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 23/2014.(VI.30.) Nemzetgazdasági Minisztérium által jegyzett rendeletnek a cég által tervezett, gyártott és értékesített Symbol Ügyvitel rendszer minden dobozos és Enterprise verziója megfelel.

 

Nézzük át, hogy mely pontok kapcsán milyen teendője van a szoftver gyártójának és felhasználójának:

8. §

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

ST: Rendszerünk ismétlés és kihagyásmentesen működik.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

ST: A programok mindegyike alkalmas több bizonylattömb kezelésére, azokon belül pedig rögzíthető ÁFA kulcsok segítik az elkülönítést.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

ST: Partnerek közti csoportos adóalanyiság bizonylattömb beállításokkal kezelhető, abban beállított ÁFA kulcsokkal kontrollálható.

Megj: Az önszámlázás funkcióval (Enterprise rendszer) előállított számlák esetén is érvényes a folytonosság mellőzhetősége.

 

9. §

(1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

ST: A kibocsátott számláink ezen adatokat pontosan tartalmazzák.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

ST: Kereskedelmi stratégiai kérdés, hogy minden (leendő) ügyfelünket megvizsgáljuk, az ő adószámát, cégjegyzékszámát rendszerünkben rögzítjük. Az esetek nagy részében a cég adószáma alapján töltjük le hiteles, naprakész adataikat a NAV rendszeréből.

10. §

(1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

ST: A Symbol Ügyvitel program fejlécében is látható programnév alapján könnyű megtalálni a felhasználói kézikönyvet, amely a programok számlázással összefüggésbe hozható részeit mélyrehatóan ismerteti. Emellett rendelkezésre áll az online tudásbázis, amely a felhasználói kézikönyvet tartalmazza elektronikus formában.

(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

ST: A részletes (bizonyos pontokban kötelező elfogadást, megerősítést is igénylő) verziótájékoztató a felhasználói kézikönyv változásainak kivonata.

(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

ST: Felhasználói kézikönyveink elektronikusan is elérhetőek. Elérhetőségük pedig időben nem korlátozott.

(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

ST: A Symbol Tech Zrt. önmagával szemben is alkalmazza a rendelet fent említett pontjait. A kézikönyv minden, munkavégzéssel összefüggésbe hozható helységünkben rendelkezésre áll.

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 11. §-ban jelzett bejelentési kötelezettségnek ügyfeleink elektronikusan is eleget tudnak majd tenni.

Figyelem: A Symbol Ügyvitel új verziójában megjelenő, NAV nyomtatványkitöltő alkalmazásban közvetlenül is felhasználható adatokat a
terméktámogatással rendelkező ügyfeleink
tudják telepíteni.

Weboldalunk megújult

A nyári szabadságolással, pihenéssel, de gondolkodással töltött időszak alatt a Symbol Tech Zrt. új weboldallal jelentkezik.

A mai kor igényeinek megfelelő reszponzív weboldal, az alkalmazott figyelemfelhívó külső mellett sokkal fontosabb, hogy a belső miként újult meg. A Symbol Ügyvitellel nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években. Az így összegyűlt innovációkat eddig weboldalunk nem tudta átadni jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek, érdeklődőinknek. Az új oldalon kiemelt szerepet kaptak a felhasználói élményt növelő, vezetőknek és üzemeltetőknek szóló tartalmak.

Egy kép többet mond ezer szónál. Tíz kép pedig tízezer szónál. Termékeink a letöltés előtt vizuálisan is “kipróbálhatóak”. Mindenki eldöntheti, hogy ezt a kinézetet kereste-e. Ha igen, akkor itt az idő a DEMO letöltésére, hogy a megnézhesse, ezt a működést kereste-e.

Integráltuk korábban külön blog-rendszerbe ültetett tartalmainkat. Így a céges blog és a fejlesztői blog is a www.symboltech.hu oldalon érhető el. Tudásbázisunk is megújult, az oldalhoz illeszkedő külsővel tartalmazza ugyanazokat az információkat.

 

Kérdése lenne?

Ha a weboldallal vagy termékeinkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele lenne, keresse szakértő kollégáinkat!