Kiszállítási igazolás: az áru valóban elhagyta az országot

Nagykereskedelemmel foglalkozó ügyfeleink egyre nagyobb számmal érkeznek a kiszállítási igazolás igényével. Az adóhatóság az ÁFA ellenőrzéskor fokozott figyelmet fordít arra, hogy az EU (közösségi) ÁFA-val kapcsolatos visszaélési lehetőséget csökkentse.

[learn_more caption=”NAV hivatalos állásfoglalás”] Közösségen belüli adómentes termékértékesítés Amikor a belföldi – magyar közösségi adószámmal rendelkező – adóalany olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező (azaz a saját országában Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezett) adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, amely értékesítés következményeként a terméket igazoltan más tagállamba fuvarozzák, juttatják el, az adóalany értékesítése adómentes Közösségen belüli termékértékesítés. Ez az adómentesség nem azonos fogalom az adólevonásra egyébként nem jogosító mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódóan belföldön esetlegesen felmerült beszerzésekben foglalt adó – a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén – levonható. Az adómentesség feltétele: 1. egyrészt, hogy a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen, 2. másrészt, hogy a termék az értékesítés következményeként – igazoltan – más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. [/learn_more]

Szoftverünk ügyfél centrikus és naprakész működése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a következő verzióban tudjunk ilyen igazolást nyomtatni, azt a partnerrel ügyfeleink alá tudják írattatni. A garancialevélhez és számlakísérőhöz hasonlóan a számla kiegészítő nyomtatványa (lesz) a Kiszállítási igazolás. Automatikusan nyomtatásra kerül, tetszőleges alkalommal (azonos adattartalommal) újranyomtatható, tartalmazza a számla számát, a termékeket és minden egyebet, amely szükséges. Lássuk, hogy mit mond a törvény!

 

Jogszabály értelmezése: A kiszállítás megtörténtének igazolása

Sem az Áfa törvény sem más jogszabály nem ad konkrét előírást az igazolás módjára vonatkozóan. Az adóhivatali és a bírósági gyakorlatot ismerve annyi bizonyosan leszögezhető, hogy a kiszállítással kapcsolatos bizonyítékoknak hitelt érdemlően kell tanúsítaniuk a kiszállítás megtörténtét. E bizonyítékok származhatnak a felektől és valamely harmadik személytől. Az adóellenőrzések tapasztalata azt mutatja, minél függetlenebb a felektől a bizonyíték szolgáltatója, az igazolás bizonyító ereje annál nagyobb.

A kivitel hitelt érdemlő igazolásaként elsősorban a CMR fuvarokmány szolgálhat, ha a jogszabály a fuvarokmány kiállítását kötelezővé vagy lehetővé teszi. A fuvarokmány azonban önmagában nem elegendő bizonyító okirat! A fuvarokmány önmagában kizárólag azt igazolja, hogy a feladó és a fuvarozó a fuvarozási szerződést megkötötte és a fuvarozó az árut átvette, nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy az áru a másik tagállambeli rendeltetési helyre meg is érkezett. Ahhoz hogy az értékesítést az Áfa rendszerében adómentesnek tekinthessük, szükség van az országhatáron túli átadás-átvétel hitelt érdemlő igazolására is, vagyis arra, hogy a címzett lehetőleg megfelelő okirati formában – nyilatkozzon a termék átvételéről.

Amikor az eladó, vagy a vevő saját fuvareszközével viszi ki az árut az ország területéről, fuvarlevél kiállítására természetesen nincs szükség. Ilyenkor bizonyító eszköz lehet a vevő raktára által kibocsátott raktár átvételi elismervény, a menetlevél vagy az útnyilvántartás is.

Ha az igazolás beszerzése aránytalanul nagy költséggel jár, kivételes, különösen méltánylást érdemlő esetekben a vevő nyilatkozata is elfogadható. Az ilyen nyilatkozatnak nagyobb a bizonyító ereje, ha az eladó maga is meggyőződött a kiszállításról, tegyük fel az eladó fuvaroztatott. Érdemes figyelni továbbá az okiratok bizonyítóerejét növelő kellékekre: független/pártatlan tanúk, közjegyzői jelenlét, stb.

Az áru határon való átlépését igazoló okiratokat az adóhivatal akkor fogadja el az adómentes értékesítést alátámasztó bizonyítékként, ha azok megfelelő tartalommal rendelkeznek (így minimum tartalmazzák az eladó és a vevő nevét, címét, adószámát, a termék fajtáját, mennyiségét, értékét, rendeltetési hely megjelölését, a bizonyított esemény megtörténtének időpontját, helyét és az okirat kiállításának keltét) és az adóellenőrzés során az adóhivatal nem tár fel olyan tényt, körülményt, ami megdönti az okiratok tartalmának valódiságát. (Forrás: Frame)

 

Mennyiségi egység átváltás – Végeláthatatlan feladat?

Pár hónappal ezelőtt más feladatok fontossága miatt abbahagytuk a mennyiségi egység átváltás projektünket az első lépésnél. Most folytattuk, de sajnos korábban kimaradt az úgynevezett nulladik lépés, a feladat pontos felmérése. Ezt most kellett pótolnunk.

 

Mi is a mennyiségi egység átváltás?

Dobozos rendszerekben nem található meg az MEE átváltás, talán a versenytársak is meg fogják ezt valósítani, mert egy rendes kereskedelmi rendszerben elengedhetetlen! Inkább pontosítok: ügyfeleink 90%-a nem tudja, mi ez, a másik 10%-a pedig nem tudja, hogy enélkül hogy lehet egy rendszert egyáltalán eladni a piacon.

Az alap (bázis) mennyiségi egységtől eltérően szeretnénk beszerezni és/vagy értékesíteni a terméket úgy, hogy a készletkimutatások és minden egyéb (pont itt hiányzott a nulladik pont) pontosan kerüljön kiszámításra. Nem pusztán arról van szó, hogy a bizonylatokon mit tüntetünk fel MEE-ként, nem arról szól a dolog, hogy 2000 g helyett 2 kg legyen a “papírra” írva, ennél többről van szó…

A hiányzó nulladik lépés

Emlékszem, nagyon szép diagram készült arról, hogy a mennyire egyszerű lesz megvalósítani. Bizonylatonként tároljuk a váltószámot (2000 g esetén 1, 2 kg esetén 1000), ahol kell felhasználjuk. Apróság, de az áraknál lehessen megadni MEE-enként árat. Nem tűnt nagy falatnak, bele is vágtunk. Az adatok kezelése (törzsadatok, SI átváltások, termék alternatív mennyiségi egységek, stb.) elkészült 3-4 nap alatt. De a fejlesztéssel párhuzamosan hullottak ki a csontvázak a szekrényből. A teljes szoftvert érintette a változás, szinte minden szinten volt valami a kg-okkal. A rendszer teljes átvilágítása sajnos “menetben” (munka közben) kellett, hogy megtörténjen…

 

A folyamatos tesztelés

Tesztelőink napi 2-3 programváltozatot kaptak és mindig újabb és újabb helyeken találtak valamilyen logikai összefüggést, amely érinti a MEE átváltást. Nézzük pár példát:

  • Átárazáskor a MEE figyelembe vételével nem csak a bázis MEE, hanem minden MEE árát illik megváltoztatni.
  • Termékcímke nyomtatáskor milyen árat tüntessünk fel?
  • Szerződéskor milyen MEE-re szerződünk?
  • Szóljon-e a szoftver, amikor a terméket már rögzítettem a bizonylat tételek között, de más MEE-gel?

Folyamatos tesztelésnek hála a végére fogunk érni egyszer a feladatnak úgy, hogy ügyfeleink 90%-a nem is tud a programban végbement változásokról. És ez így van jól…

Mi köze egy YETI-nek a magyarországi vállalkozásokhoz?

Jöjjön velünk egy Expedícióra!
A legdinamikusabban fejlődő ügyviteli rendszer csapata személyes Expedícióra invitálja Önt és vállalkozását, hogy kiderítsük mi a helyzet ma az ügyviteli piacon!

 

 

Tisztelt Érdeklődőnk, leendő Partnerünk!

Gondolom, gyakran megfordul a fejében, hogy:

  • mi adja Önnek a biztonságot, hogy ügyvitele stabil lábakon álljon és napra kész információkkal szolgáljon.
  • mi lenne a megfelelő eszköz, amivel képes nyomon követni az ügyfelek rendeléseit az árajánlat megtételétől a termék legyártásán, kiszállításán át a számlázásig és a számlák kiegyenlítéséig.
  • ténylegesen hány ember befektetett energiájára, idejére és hány kg felesleges, környezetterhelő papírra van szüksége ahhoz, hogy üzleti folyamatait menedzselni tudja?

Hagyja a csudába ezeket a kérdéseket, hiszen mától egy új világba kalauzoljuk Önt és ugródeszkára segítjük vállalkozását!

Fogadja elismerésünket azért, hogy Ön most, – a piaci nehézségek idején is – fejleszteni akarja cégét, és előbbre jutni a jobb és eredményesebb megoldások felé. Köszönjük, hogy ebben nekünk is szánt szerepet, és érdeklődik professzionális ügyviteli termékeink iránt.

A Symbol Tech Zrt. egy utazásra invitálja Önt az új generációs ügyvitel világába, ahol nem az eddigi hasogató fejfájás fog eszébe jutni, hanem a rugalmasság, precizitás, és az a vidámság, amivel mi is megalkottuk a terméket. Reméljük, hogy ezzel nem csak pénzt, hanem időt is megtakarítunk Önnek!

 

Mitől különleges ez a bemutató?

Célunk, hogy az ügyviteli szoftverrel való érdeklődés első szakaszát is hatékonnyá, informatívvá, és időtakarékossá tegyük, hiszen tudjuk, egy ügyviteli rendszer tesztelése nem két perc. Megoldási lehetőségeket javaslunk Önnek az ügyvitel egy-egy területére és összességére egyaránt. Mivel egy hosszú távú kapcsolatnak nézünk elébe, szeretnénk, ha személyesen is megismerné csapatunkat!

 

PROGRAM:

08.30-9.00          Regisztráció

09.00-9.30          Bevezetés, bemutatkozás

09.30-10.00        Modern Ügyvitel a gyakorlatban

10.00-10.45        Általános ügyviteli feladatok

Kávészünet

11.00-11.45        Szolgáltatás, mint áru

11.45-12.15        Kérdezz felelek

11.45-12.30        Szendvicsebéd

12.30-13.30        Kereskedelmi cégek működtetése

Kávészünet

13.45-14.15        Értékesítés támogatás, vezetői döntéstámogatás

14.15-14.45        Kérdezz felelek

14.45-15.15        Gyártó cégek válaszai a kihívásokra

15.15-15.45        Álmok

15.45-16.00        Záró kérdezz felelek

 

Időpont:              2012. október 17. Szerda

Helyszín:            Oxygen Rendezvényközpont / Ramiris Irodaház 1139 Budapest, Frangepán u. 46.

Parkolás:             Az irodaház ingyenes őrzött parkolóval rendelkezik, a kapuban kérjen információt a biztonsági őrtől

Étkezés:              A szünetekben aprósüteményt, szendvicseket, üdítőt, kávét, teát szolgálunk fel Vendégeinknek.

Kérem részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségen írásban jelezzék felém (levél küldése: Murányi Zoltán) a következő adatok megjelölésével:

–          Cégadatok (név, cím)

–          Kapcsolattartó személy neve

–          Kapcsolattartó személy elérhetősége

–          Várható létszám

 

A regisztrált vásárlóink között kisorsolunk

egy 4 órás, szakembereink által megtervezett ingyenes oktatást*.

 

További kedvezményekről információ a helyszínen!

 * Az oktatást Budapesti irodánkban biztosítjuk. Egyéb esetekben a kiszállási díj felszámításra kerül.

Üdvözlettel:
Murányi Zoltán
Értékesítési vezető